HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÃ CỘNG TÁC VIÊN

Hướng dẫn | Affiliates

?ref=11114

Thì mẫu đường dẫn để bán hàng:
http://hatdinhduongvietnam.com/collections/all?ref=11114

Cách tạo đường dẫn bán hàng:

Tìm sản phẩm trên website

Bạn vào website, tìm và chọn sản phẩm muốn bán. Trong trang chi tiết sản phẩm, bạn copy và dán mã affiliate sau đường dẫn trang.

Sử dụng đường dẫn

Sau khi dán mã Affiliate của bạn vào sản phẩm muốn bán. Bạn có thể dùng đường dẫn này để rao đến khách hàng trên các diễn đàn, mạng xã hội, ... bất kỳ nơi nào khách hàng của bạn thấy được đường dẫn này.

Lưu ý

Đơn hàng được chấp nhận khi khách hàng mua sản phẩm trên đường dẫn có chứa mã affiliate của bạn.